สมัครบัตรเครดิต ผ่านระบบออนไลน์ อนุมัติไว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์


การทำบัตรเครดิตสำหรับชาวต่างชาติ ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ทำบัตรเครดิตสำหรับชาวต่างชาติ ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรเครดิตสำหรับชาวต่างชาติ

อย่างที่รู้กันว่าบัตรเครดิต เป็นบริการทางด้านการเงินประเภทหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แทนเงินสดในด้านการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งนอกจากความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการใช้งานได้ต่างๆ มากมายตามประเภทของบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ แต้มสะสม หรือแม้กระทั่งการได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัตรเครดิตระดับพรีเมียมหลายบัตร ยังรวมถึงสิทธิ์ในการเดินทางและการท่องเที่ยว การสำรองห้องพัก และอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นหากจะกล่าวได้ว่า บัตรเครดิตเป็นเงินพลาสติก ที่กำลังจะก้าวเข้ามาแทนที่สังคมเงินสดในระยะเวลาไม่นานต่อจากนี้ก็คงเป็นเรื่องไม่เกินจริงนัก

โดยทั่วไปแล้ว บัตรเครดิตเป็นบริการสำหรับคนในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะ เพราะเป็นการให้บริการร่วมกัน ระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศ กับเครือข่ายบัตรเครดิต และร้านค้าปลายทาง อย่างไรก็ตาม บัตรบางประเภท ก็สามารถรองรับการใช้งานของชาวต่างชาติได้เช่นกันครับ

ซึ่งชาวต่างชาติ ที่สามารถสมัครบัตรเครดิตในประเทศไทย จะต้องเป็นคนที่เข้ามาทำงาน หรือพนักอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่ง) , จะต้องไม่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพำนักในระยะสั้น , มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด ตลอดจนมีหน้าที่การงานที่มั่นคง และประวัติในเครดิตบูโรที่ขาวสะอาด เป็นต้น โดยหากคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเข้าเกณฑ์แล้วล่ะก็ แม้จะเป็นชาวต่างชาติ ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตมาใช้กันได้อย่างไม่ยากครับ

ต่อมาเป็นเรื่องของเอกสาร สำหรับชาวต่างชาติ (หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่เดินเรื่องให้ เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง ฯลฯ) จะต้องเตรียมเอาไว้ใช้สำหรับการสมัคร มักจะประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครบัตรเครดิตชาวต่างชาติ

หนังสือเดินทาง หรือ Passport เป็นเอกสารที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน (เพราะอย่าลืมว่าชาวต่างชาติ จะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้) เพราะสามารถระบุข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครได้ครบ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย เชื้อชาติ เป็นต้น

เอกสาร Work Permit หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย เพราะอย่าลืมว่าการทำบัตรเครดิตในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาตินั้นจะไม่สามารถทำได้ หากชาวต่างชาติเข้าเมืองมาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือไม่มีงานการที่มั่นคงทำ เพราะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินไม่อยากแบบรับ

สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือน (ขอได้ที่ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารอื่นๆ ตามที่ทางธนาคารเรียก (ขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง)

กล่าวโดยสรุป การสมัครบัตรเครดิตสำหรับชาวต่างชาตินั้นสามารถทำได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ นอกจากนั้นผู้สมัครยังต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วให้พร้อมด้วยครับ (อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตบางประเภทนั้น ไม่รับบริการชาวต่างชาตินะครับ)

สมัครบัตรเครดิต ผ่านระบบออนไลน์ อนุมัติไว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย


คลิก!!! สมัครออนไลน์